top of page

Expertise

Mensen

Mark Elkhuizen

Mark is sinds 2005 werkzaam als advocaat in de ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk. Mark adviseert en procedeert onder andere over overnames en corporate governance. Daarnaast adviseert en procedeert hij over aansprakelijkheidskwesties en contractenrecht. Mark heeft de postdoctorale specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie met succes afgerond. Naast de advies- en transactiepraktijk is Mark regelmatig betrokken bij complexe geschillen en procedures (waaronder procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en arbitrages). Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Aansprakelijkheidsrecht.

 
Mark heeft de volgende rechtsgebieden als specialisatie ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
• Ondernemingsrecht
• Burgerlijk procesrecht

Christiaan Giljam

Christiaan Giljam is advocaat sinds 1997. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht. Hij heeft jarenlange ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling. Nu richt hij zich onder meer op het begeleiden van herstructureringen en doorstarts. Hij voltooide de specialisatieopleiding voor insolventierecht INSOLAD (cum laude). In 2021 volgde hij de opleiding tot herstructureringsdeskundige in de zin van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Christiaan is regelmatig betrokken bij WHOA procedures. Hij is lid van de vereniging voor insolventierecht advocaten INSOLAD en van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering.


Christiaan heeft de volgende rechtsgebieden als specialisatie ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
• Insolventierecht
• Ondernemingsrecht

bottom of page