top of page

Expertise

Mensen

Mark Elkhuizen_MG_5666-2.jpg

Mark Elkhuizen

Mark is sinds 2005 werkzaam als advocaat in de ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk. Mark adviseert en procedeert onder andere over overnames en corporate governance. Daarnaast adviseert en procedeert hij over aansprakelijkheidskwesties en contractenrecht. Mark heeft de postdoctorale specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie met succes afgerond. Naast de advies- en transactiepraktijk is Mark regelmatig betrokken bij complexe geschillen en procedures (waaronder procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en arbitrages). Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Aansprakelijkheidsrecht.

 
Mark heeft de volgende rechtsgebieden als specialisatie ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
• Ondernemingsrecht
• Burgerlijk procesrecht

Margot van Camp_MG_5540-2-2.jpg

Margot van Camp

Margot van Camp is in 2005 beëdigd als advocaat en zij is sindsdien werkzaam in de commerciële proces- en adviespraktijk. Margot heeft veel kennis en ervaring op het gebied van commerciële contracten en commerciële samenwerkingsverbanden, zoals franchise en distributie. Margot wordt regelmatig als advocaat ingeschakeld door franchiseformules, franchiseverenigingen en franchisenemers. In 2007 werkte Margot enige tijd als advocaat in Londen, waar zij werkzaam is geweest in de Engelse procespraktijk onder andere op het gebied van franchising. Zij is lid van de vereniging DFA (Distributie-, Franchise en Agentuurrecht) en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA).

Margot heeft het volgende rechtsgebied als specialisatie ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:

• Verbintenissenrecht

Christiaan Giljam_MG_5469-2.jpg

Christiaan Giljam

Christiaan Giljam is advocaat sinds 1997. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht. Hij heeft jarenlange ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling. Nu richt hij zich onder meer op het begeleiden van herstructureringen en doorstarts. Hij voltooide de specialisatieopleiding voor insolventierecht INSOLAD (cum laude). In 2021 volgde hij de opleiding tot herstructureringsdeskundige in de zin van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Christiaan is regelmatig betrokken bij WHOA procedures. Hij is lid van de vereniging voor insolventierecht advocaten INSOLAD en van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering.


Christiaan heeft de volgende rechtsgebieden als specialisatie ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
• Insolventierecht
• Ondernemingsrecht

bottom of page