top of page

Privacyverklaring

 

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens van opdrachtgever. Opdrachtgever geeft AX Advocaten LLP toestemming tot verwerking van deze gegevens door het aangaan van een overeenkomst van opdracht. Verwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Persoonsgegevens zullen verder niet aan derden worden verstrekt, behalve op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk vereist. AX Advocaten LLP heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter voorkoming van verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. AX Advocaten LLP heeft een verwerkersovereenkomst met een derde partij die in opdracht van AX Advocaten LLP persoonsgegevens verwerkt. Opdrachtgever heeft diverse rechten onder de AVG, waaronder het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Zie de AVG (artikelen 15 t/m 20) voor meer informatie. Neem contact op via telefoonnummer 020-5206970 of secretariaat@ax-advocaten.nl voor eventuele vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.

bottom of page